معرفی

تعداد بازدید:۱۱۶۹

ضرورت گفتمان علمی و پژوهشی مبارزه با فساد:

ضرورت راهبردی مبارزه با فساد، با توجه به سیاست های کلان و اسناد فرادستی در کشور، خصوصاً منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مواد مصرح در منشور ۸ ماده ای ابلاغی مبارزه با فساد ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۸۹)، منجر به تولید دستاوردها و سرمایه های عظیم علمی و پژوهشی درحوزه مطالعات مبارزه با فساد در رشته های مختلف دانشگاهی شده است که می تواند سازوکار گفتمان علمی و پژوهشی مبارزه با فساد را با توجه به ماموریت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مندرج در بندها و مواد متعدد از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۶/۰۸) تولید، ترویج و پشتیبانی کند. امید است ترویج و توسعه گفتمان علمی و پژوهشی، تحولی چشمگیر و موثر در امر مبارزه با فساد را برای کشورمان به ارمغان آورد.